Prostřeno! XIV (72) z Ústeckého kraje - Lenka Danišová

Út 22.11 17:50
Premiéra

Lenka vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor regionální rozvoj. V současné době pracuje jako účetní v domově seniorů. Tato práce ji baví a naplňuje. Do pořadu ji přihlásil manžel, protože Lenka o tom sice mluvila, ale neměla odvahu se přihlásit. Výhru by použila na bydlení nebo dovolenou.

Recepty v tomto dílu pořadu